Basit Elektrik

Elektrik Devresi Ve Elamanları:

Elektrik enerjisi kullanılan bir aracın çalışabilmesi için elektrik devresinin tamamlanması gerekir.
 
  Bir elektrik devresi oluşturmak için devre elemanları kullanılır.

  Elektrik devresi ve elemanları:

Pil:Devreye elektrik enerjisi sağlayan enerji kaynağıdır.
Kablo:Elektrik enerjisinin taşındığı bakır teldir.
Duy:Ampulün takıldığı devre elemanıdır.
Ampul:Elektrikle çalışarak aydınlatma sağlayan araçtır.
Anahtar:Devrenin kapanıp açılmasını sağlar.

Bizde basit bir elektrik devresi yapabiliriz.Bunun için aşağıdaki yolu izleyin.

*Elektrik devresini arkadaşlarınızla yapabilirsiniz

Araç ve Gereçler
*1 adet pil (1,5 V) , kablo (1 m), basit bir elektrik anahtarı,ampulü takabileceğiniz bir duy  pille uyumlu ampul,maket buçağı

İzlenecek Yol
*Kabloyu üç eşit parçaya ayırıp metal kısmı çıkacak şekilde uç kısımlarını maket bıçağı ile soyunuz.
*Birinci kablonun ucunu pilin (+) kutbuna diğer ucunu anahtarın bir ucuna bağlayınız.
*Üçüncü kabloyu ampulün takıldığı duyun başta kalan ucuna,diğerini de pilin (-) kutbuna bağlayınız.
*Pille uyumlu ampulünüzü duya gevşekçe takınız.
[!] Etkinlik sırasında sağlık ve güvenlik kurallarına dikkat ediniz.

Verileri Toplama ve Analiz Etme
*Yaptığınız elektrik devresinin resmini çiziniz.
*Devreniz tamamlandığında ampulünüz yandı mı?
*Ampulünüz yanmadı ise nedeni ne olabilir?
-Ampulü duya sıkıca yerleştirdiniz ne oldu?
-Anahtarın düğmesine basınız.Ne oldu?
-Devredeki kabloların bağlantılarını kontrol ediniz.Ne oldu?

Sonuç ve Yorumlama
1. Elektrik devrenizi elemanların görevleri nelerdir?
2.Elektrik devrenizi anahtar olmadan kursaydınız ne olurdu?
3.Elektrik devrenizde kullandığımız ampul ile pil uyumlu olmasaydı ne gibi sonuçlarla karşılaşırdınız?


Bunu bloguna ekle:
<p><font size="5" style="font-size: 14px;">Elektrik Devresi Ve Elamanları:<br /><br />Elektrik enerjisi kullanılan bir aracın &ccedil;alışabilmesi i&ccedil;in elektrik devresinin tamamlanması gerekir.<br />&nbsp;<br />&nbsp; Bir elektrik devresi oluşturmak i&ccedil;in devre elemanları kullanılır.<br /><br />&nbsp; Elektrik devresi ve elemanları:<br /><br />Pil:Devreye elektrik enerjisi sağlayan enerji kaynağıdır.<br />Kablo:Elektrik enerjisinin taşındığı bakır teldir.<br />Duy:Ampul&uuml;n takıldığı devre elemanıdır.<br />Ampul:Elektrikle &ccedil;alışarak aydınlatma sağlayan ara&ccedil;tır.<br />Anahtar:Devrenin kapanıp a&ccedil;ılmasını sağlar.<br /><br />Bizde basit bir elektrik devresi yapabiliriz.Bunun i&ccedil;in aşağıdaki yolu izleyin.<br /><br />*Elektrik devresini arkadaşlarınızla yapabilirsiniz<br /><br />Ara&ccedil; ve Gere&ccedil;ler<br />*1 adet pil (1,5 V) , kablo (1 m), basit bir elektrik anahtarı,ampul&uuml; takabileceğiniz bir duy&nbsp; pille uyumlu ampul,maket bu&ccedil;ağı<br /><br />İzlenecek Yol<br />*Kabloyu &uuml;&ccedil; eşit par&ccedil;aya ayırıp metal kısmı &ccedil;ıkacak şekilde u&ccedil; kısımlarını maket bı&ccedil;ağı ile soyunuz.<br />*Birinci kablonun ucunu pilin (+) kutbuna diğer ucunu anahtarın bir ucuna bağlayınız.<br />*&Uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; kabloyu ampul&uuml;n takıldığı duyun başta kalan ucuna,diğerini de pilin (-) kutbuna bağlayınız.<br />*Pille uyumlu ampul&uuml;n&uuml;z&uuml; duya gevşek&ccedil;e takınız.<br />[!] Etkinlik sırasında sağlık ve g&uuml;venlik kurallarına dikkat ediniz.<br /><br />Verileri Toplama ve Analiz Etme<br />*Yaptığınız elektrik devresinin resmini &ccedil;iziniz.<br />*Devreniz tamamlandığında ampul&uuml;n&uuml;z yandı mı?<br />*Ampul&uuml;n&uuml;z yanmadı ise nedeni ne olabilir?<br />-Ampul&uuml; duya sıkıca yerleştirdiniz ne oldu?<br />-Anahtarın d&uuml;ğmesine basınız.Ne oldu?<br />-Devredeki kabloların bağlantılarını kontrol ediniz.Ne&nbsp;oldu?<br /><br />Sonu&ccedil; ve Yorumlama<br />1. Elektrik devrenizi elemanların g&ouml;revleri nelerdir?<br />2.Elektrik devrenizi anahtar olmadan kursaydınız ne olurdu?<br />3.Elektrik devrenizde kullandığımız ampul ile&nbsp;pil&nbsp;uyumlu olmasaydı ne&nbsp;gibi sonu&ccedil;larla karşılaşırdınız?<br /><br /><br /><br /><br /><br /></font></p>

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !